ขนาด 26 ตารางเมตร.
ออกแบบโดยแบ่งสัดส่วนการใช้สอยที่คำนึงถึงอรรถประโยชน์สูงสุดในการอยู่อาศัย เหมาะสำหรับคนโสด และคนทำงาน

ขนาด 52 ตารางเมตร.
เหมาะสำหรับการพักอาศัยแบบเป็นครอบครัว ออกแบบให้มีถึง 2 ห้องน้ำรองรับการใช้ชีวิตรีบเร่งในยามเช้า และห้องรับแขกที่สามารถรับวิว 180 องศา


ติดต่อนัดหมาย
นัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อกลับไปยังท่าน
 โบรชัวร์โครงการ เดอะพาร์คคอนโด
นัดหมายเจ้าหน้าที่ เดอะพาร์คคอนโด ติดต่อกลับ
*
*
น.
*หากท่านต้องการระบุช่วงเวลาเป็นพิเศษ หรือเรื่องอื่นที่ต้องการติดต่อ กรุณาแจ้งระบุได้ในช่อง หมายเหตุ